Léčba karcinomu prostaty

Autor: Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Léčba karcinomu prostaty, stejně jako léčba jiných nádorů, závisí na rozsahu onemocnění. Nachází-li se nádor uvnitř prostaty T1 – T2, lze nejčastěji odstraněním celé prostaty onemocnění zcela vyléčit. Opustí-li některé nádorové buňky prostatu a dostanou-li se do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, je třeba v léčbě použít prostředky, které působí v celém těle.

image008.jpg

 

Léčba karcinomu prostaty

Klinické rozlišení lokalizovaného karcinomu prostaty od karcinomu, který progredoval a je již za hranicemi orgánu, je stále obtížné. Proces určení stádia onemocnění je zaměřen na co nejpřesnější stanovení faktorů, které jsou pro toto rozlišení dle současného stavu poznání podstatné. Léčba se totiž v obou případech zásadně liší. Lokalizované onemocnění lze léčit radikálně a lze je vyléčit. Onemocnění lokálně pokročilé a generalizované je možno léčením zpomalit a odstranit či zmírnit potíže, které karcinom působí.

V některých případech lze považovat lokalizovaný karcinom za onemocnění, které nebude pacienta patrně do konce života významně ohrožovat. Takový lokalizovaný karcinom se označuje termínem „nesignifikantní“ (nevýznamný). Jedná-li se o nesignifikantní lokalizovaný karcinom, je prospěšné pacienta jen pozorně sledovat a zvážit aktivní přístup v případě progrese onemocnění.

Je-li lokalizovaný karcinom klinicky závažný, lze-li předpokládat jeho progresi, která pacienta ohrozí, jedná se o klinicky významný, signifikantní karcinom, který je třeba léčit aktivně.

Po určení stádia karcinomu prostaty seznamuje urolog pacienta s výsledky vyšetření a návrhem léčebných možností.

Jedná-li se o signifikantní lokalizovaný karcinom prostaty, je možné se přiklonit k aktivní léčbě radikální prostatektomií nebo k radioterapii (záření). Pro mladší pacienty je vhodnější operace, pro starší pacienty nebo pacienty s pokročilejším onemocněním je vhodnější záření.

V případě onemocnění, u kterého vznikly metastázy, se používají různé formy medikamentózní léčby, hormonální, cytostatické či imunologické a podpůrné.

 

Díky včasnému odhalení vše dobře dopadlo.

Životní příběh

Také mě před lety nenapadlo, že budu žít s vědomím hrozby rakoviny, která může zaútočit kdykoliv.

Anketa

Absolvujete preventivní prohlídky u svého praktického lékaře?Zobrazit výsledky

Žádost o pojištění

gentleman-plus-zadost-pojisteni.jpg

Pojištění GENTLEMAN PLUS

 

Video o produktu Lady PLUS

VIDEO K PRODUKTU