Stanovení diagnózy karcinomu prostaty a příslušná vyšetření

Autor: Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Při podezření na karcinom prostaty je třeba zjistit, jedná-li se skutečně o toto onemocnění. Stanovení diagnózy se zakládá na získání anamnézy, vyšetření vzorku krve a moči, z vyšetření fyzikálního, případně zobrazovacích vyšetření a vyšetření vzorku tkáně prostaty. Pokud se podezření na nádor potvrdí, je třeba stanovit jeho charakter a rozsah.

Anamnéza

Informace o předchozích zdravotních stavech nebo nemocích (anamnéza) napoví, nejsou-li obtěžující příznaky ve vztahu k jiným onemocněním, kterými může pacient současně trpět, nebo k předchozím chorobám. Popis obtíží s močením sleduje četnost močení ve dne a v noci, pocity při močení, nutkání k močení, sílu a intenzitu močového proudu, pocity při vyprázdnění močového měchýře. Důležité ke stanovení stádia onemocnění jsou informace o celkové tělesné kondici, změnách tělesné hmotnosti či případných bolestech v zádech. 

incidence.jpg

Laboratorní vyšetření krve a moči

Velmi důležité je vyšetření krve testem stanovujícím prostatický specifický antigen (PSA). Z krevního vzorku lze také získat informace o funkci ledvin, která může být narušena dlouhotrvajícím nedokonalým vyprazdňováním močového měchýře (hodnoty kreatininu a močoviny).
 

Prostatický specifický antigen

Prostatický specifický antigen (PSA) je bílkovina, kterou tvoří prakticky výlučně buňky prostatických žlázek. Buňky prostatických žlázek vylučují tekutinu, která se stává součástí ejakulátu vycházejícího z penisu při pohlavním vyvrcholení (orgasmu). Malé množství tohoto antigenu se dostává do krevního oběhu, a proto může být detekováno z krevního vzorku. Samotný PSA není přímo nebezpečný, avšak jeho vysoká hladina může signalizovat nějaký problém týkající se prostaty.

Vyšetření PSA se provádí z malého vzorku krve pomocí přesné laboratorní imunologické metody a jeho hodnoty se udávají v nanogramech na mililitr (ng/ml).

Normální hodnota PSA

Za „normální hodnotu“ PSA se většinou považuje hodnota v rozmezí 0 až 2,5 ng/ml.

U mužů s karcinomem prostaty bývá hodnota PSA často vysoká. Na druhé straně však mnoho mužů s vyšší hodnotou PSA než 2,5 ng/ml nemá ani karcinom prostaty, ani žádné jiné významné postižení prostaty, ale jsou i případy mužů s karcinomem prostaty, jejichž hodnota PSA může být nižší než 2,5 ng/ml.
 

Zvýšená hodnota PSA

Nejčastějším procesem vedoucím ke zvýšení hodnoty PSA je tzv. benigní hyperplazie prostaty, což je běžné nenádorové zvětšení prostaty často provázené potížemi s močením. Benigní hyperplazie prostaty stejně jako karcinom prostaty se vyskytují u mužů po padesátce. Hodnota PSA však nemusí být ani pro jedno z uvedených onemocnění zcela typická. Většinou se u mužů s karcinomem prostaty nachází vyšší hodnota PSA než u mužů s benigní hyperplazií prostaty, může tomu ovšem být i naopak. Třetina až polovina mužů s prokázanou benigní hyperplazií prostaty má hodnotou PSA vyšší než 2,5 ng/ml, většinou v rozmezí 2,5 – 10 ng/ml. Jedná se o tzv. falešnou pozitivitu. Na druhé straně existuje tzv. falešná negativita vyšetření, kdy 30 – 40 % mužů s prokázaným časným karcinomem prostaty mají hodnoty PSA nižší než 4 ng/ml.

Přesto, že tato skutečnost limituje význam určení hodnoty PSA pro diagnózu karcinomu prostaty, zavedení testu na PSA zvýšilo počet včas zjištěných karcinomů prostaty.

Dalšími příčinami zvýšení hodnoty PSA v krvi může být zánět prostaty, který poškozuje buněčné stěny a vede k vyplavení PSA do krve, či různé vyšetřovací a léčebné procedury v oblasti prostaty.

Význam konkrétního výsledku PSA

Je-li hodnota PSA nižší než 2,5 ng/ml a současně vyšetření prostaty konečníkem normální, lze považovat nález za negativní. Vyšetření pak stačí opakovat jednou ročně. Je-li hodnota PSA vyšší než 2,5 ng/ml nebo ukáže vyšetření prostaty konečníkem nějakou nepravidelnost nebo zatvrdnutí, je třeba doplnit vyšetření o biopsii prostaty. Riziko nálezu karcinomu prostaty při současném pohmatovém nálezu při vyšetření prostaty konečníkem stoupá s vyšší hodnotou PSA.

Riziko karcinomu prostaty

vyšetření prostaty konečníkem

hladina PSA

 

0-2,5

2,5-10

10 a více

normální

nízké

střední

vysoké

nenormální

střední

vysoké

vysoké

 

Pravidelné vyšetření krve na PSA

Největší šanci na vyléčení má karcinom prostaty, jako i jiná nádorová onemocnění, je-li nalezen a léčen během časného stádia, předtím než nádorové buňky opustí prostatu a dostanou se do jiných částí těla (metastázy). Většinu takových pacientů lze úplně vyléčit. Na druhé straně většina mužů umírajících ve vyšším věku na nejrůznější onemocnění má menší nebo větší ložisko karcinomu prostaty, které jim nedělá žádné obtíže, ačkoli nejsou léčeni.

Jinak řečeno, většina mužů umírá s karcinomem prostaty, nikoli na karcinom prostaty.

V současné době však většinou není možno včas rozhodnout, který karcinom poroste a bude dělat pacientovi obtíže, a který karcinom bude bezvýznamný. Není proto zejména u starších mužů možno říci, zda časná detekce karcinomu prostaty zvýší konkrétnímu pacientovi šanci na prodloužení života odstraněním karcinomu prostaty.

Nebylo dosud prokázáno, že by aktivní vyhledávání karcinomu prostaty (screening) a následná léčba snížily počet úmrtí na karcinom prostaty. Asi u jednoho z 20 zdravých mužů, kteří by se podrobili screeningu karcinomu prostaty, by byl diagnostikován bezpříznakový karcinom prostaty.

Je třeba konstatovat, že karcinom prostaty je druhou nejčastější příčinou smrti na nádory u mužů a že u všech těchto mužů byl někdy jejich karcinom malý, omezený jen na prostatu a tudíž vyléčitelný.

Hodnotu PSA by si měl nechat vyšetřit muž po padesátce jednou ročně, je-li hodnota PSA hraniční, pak je vhodné opakovat vyšetření dříve. Má-li muž mezi svými pokrevními příbuznými někoho s karcinomem prostaty, pak by si měl nechat vyšetřovat jednou ročně PSA již od čtyřicítky. Riziko vzniku karcinomu je u takového muže vyšší než u ostatních mužů.

Vyšetření vzorku moči

Vyšetření vzorku moči může odhalit zánět močových cest nebo i krvácení, které však nemusí souviset s benigní hyperplazií prostaty. Vzorek moči se odebírá sterilně do malé nádobky a pacient by neměl bezprostředně před prohlídkou močit.
 

Fyzikální vyšetření lékařem

K celkovému vyšetření patří vyšetření břicha, které může například odhalit nedokonale vyprázdněný měchýř, což bývá důsledkem zvětšení prostaty různého původu. Součástí prohlídky je nenáročné vyšetření konečníkem.
 

Vyšetření prostaty konečníkem

Dalším nezbytným vyšetřením, které může přispět ke zpochybnění nebo podepření diagnózy karcinomu prostaty, je vyšetření prostaty konečníkem (per rectum). Lékař provádí toto vyšetření v gumové rukavici, zavede ukazovák do konečníku a pohmatem vyšetřuje prostatu. Prostata je přes stěnu konečníku dobře dosažitelná a lékař může posoudit její velikost, tvar a charakter.

vysetreni-kon.jpg

Zobrazovací vyšetření ultrazvukem

Ultrazvukové vyšetření (sonografie) využívá k zobrazení ultrazvukových vln. Pro vyšetření ultrazvukem je třeba mít plný močový měchýř. Snímačem lze získat přes stěnu břišní obraz měchýře a prostaty, který se zobrazuje na monitoru. Vyšetření může ukázat i objem moči zůstávající po vymočení v močovém měchýři. Další přesné informace o velikosti, tvaru a charakteru tkáně prostaty lze získat pomocí miniaturní sondy zavedené do konečníku.

Biopsie prostaty

Kombinací obou vyšetření (stanovení hodnoty PSA a vyšetření prostaty konečníkem) lze najít muže, u nichž je vyšší riziko karcinomu prostaty. U těchto mužů je třeba provést vyšetření vzorku tkáně prostaty, tzv. biopsii prostaty. Jedině biopsie může totiž definitivně určit případnou diagnózu karcinomu prostaty. Vzorek tkáně prostaty se odebírá tenkou jehlou zavedenou spolu s ultrazvukovou sondou konečníkem. 8 až 12 vzorků pak vyšetří patolog, který ve vzorku tkáně hledá nádorovou tkáň prostaty.biopsie.jpg

Rentgenové vyšetření

Rentgenové vyšetření může odhalit případné kostní nebo plicní metastázy při pokročilejším onemocnění. Počítačová tomografie (CT) může zpřesnit diagnózu zobrazením pánevních uzlin.
 

Nukleární magnetická rezonance

Nukleární magnetická rezonance (NMR) se používá k zobrazení prostaty se zaměřením na rozsah jejího postižení nádorem.
 

Vyšetření pomocí radioizotopů, scintigrafie skeletu

Vyšetření kostí (scintigrafie skeletu) se provádí na oddělení nukleární medicíny. Při vyšetření se podá pacientovi do žíly speciální látka, která se ukládá ve zvýšeném množství v místech s větší aktivitou, nejčastěji v kostních metastázách. Podaná látka je radioaktivní a její přítomnost se graficky zaznamenává kamerou speciálního přístroje. Příprava na vyšetření spočívá jen v dostatečném příjmu tekutin.
 

Výše uvedená vyšetření směřují také ke stanovení tzv. stádia karcinomu prostaty. Určí, zda se jedná o lokalizovaný karcinom, omezený jen na samotnou prostatu, nebo o karcinom pokročilý, generalizovaný, s metastázami.

 

 

Díky včasnému odhalení vše dobře dopadlo.

Životní příběh

Také mě před lety nenapadlo, že budu žít s vědomím hrozby rakoviny, která může zaútočit kdykoliv.

Anketa

Absolvujete preventivní prohlídky u svého praktického lékaře?Zobrazit výsledky

Žádost o pojištění

gentleman-plus-zadost-pojisteni.jpg

Pojištění GENTLEMAN PLUS

 

Video o produktu Lady PLUS

VIDEO K PRODUKTU