Vznik a příznaky karcinomu prostaty

Autor: Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Vznik karcinomu prostaty

Žlázová tkáň prostaty se skládá z buněk, které se množí a zanikají. Tento proces podléhá určitému pořádku, je organizovaný, jedná se tedy o vyvážené množení a zánik buněk.

Vznikne-li při množení buněk nenormální buňka, dojde k jejímu organizovanému zániku. Vymkne-li se však tento proces kontrole, dojde k nekontrolovatelnému množení těchto nenormálních buněk, které je typické pro nádory a tedy i pro nádor prostaty, tzv. karcinom prostaty.

Vzniku a rozvoji karcinomu prostaty napomáhá mužský pohlavní hormon testosteron, který se tvoří ve varlatech a je spolu s jeho více účinným metabolitem dihydrotestosteronem nezbytný i pro normální růst prostaty. Přesná úloha těchto hormonů při vzniku karcinomu prostaty nebyla zatím stanovena. Je ale zřejmé, že u mužů, u kterých byla odstraněna varlata před pubertou, vznikne karcinom prostaty jen výjimečně.

Hodnocení charakteru nádorové tkáně se provádí mikroskopickým vyšetřením.

Mikroskopický obraz se hodnotí známkami 1 až 5, a to od málo agresivního k nejagresivnějšímu. Nádor je obvykle tvořen okrsky různě agresivní tkáně. Obraz, který je v nádoru obsažen v převaze, dostane jednu známku, druhý nejčastěji se vyskytující obraz dostane druhou známku a vznikne tzv. Gleasonovo skóre, například 3+4.

Méně agresivní nádory rostou dlouho a pomalu jen v prostatě. Nádory agresivnější se mohou šířit za hranici prostaty, jejich buňky mohou opouštět prostatu a dostávat se do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, a tvořit zde druhotná ložiska nádoru, metastázy.

Pravděpodobnost v procentech, že se do 10 let bude karcinom šířit za hranici prostaty ve vztahu k hodnotě Gleasonova skóre, je znározněna v tabulce.

Gleasonovo skóre %
2-4 25
5-7 50
7-10 75

Příznaky karcinomu prostaty

Nádor rostoucí v prostatě se zpočátku neprojevuje žádnými obtížemi.

Když ale doroste větší velikosti, začne působit potíže.

Objeví se potřeba častého močení, která může být časem velmi naléhavá, a močení bývá provázeno bolestivými pocity. To může bránit dobrému nočnímu spánku, může být také příčinou omezení běžné denní činnosti. Močení mívá obtížný start, proud moči je slabší a přerušovaný, ke konci zdržuje odkapáváním a po vymočení nemusí mít muž pocit dokonalého vyprázdnění měchýře. Jsou to obtíže, které jsou typické i pro běžné onemocnění prostaty u mužů nad 50 let, benigní hyperplazii prostaty. Rozlišení původu obtíží může však stanovit jen lékař.

Opustí-li nádorové buňky prostatu, vzniknou druhotná ložiska (metastázy), a to v mízních uzlinách, v kostech či v plicích. Tyto metastázy mohou vést k chudokrevnosti, únavě, váhovému úbytku a kostním bolestem, zejména v zádech.

Rizikové faktory vzniku karcinomu prostaty

U karcinomu prostaty má prokazatelný význam dědičnost. Výskyt karcinomu prostaty u jednoho nebo více přímých příbuzných znamená pro konkrétního muže větší riziko vzniku této choroby.

Studován je také vliv diety. Ukázalo se, že vyšší výskyt karcinomu prostaty je u mužů, kteří konzumují více živočišných tuků a masa čtyřnohých zvířat. Doporučuje se proto konzumovat spíš rostlinné tuky a maso živočichů bez končetin (ryby), nebo s jiným počtem končetin než čtyři (drůbež, různonožci – krevety a podobně).

 

Díky včasnému odhalení vše dobře dopadlo.

Životní příběh

Také mě před lety nenapadlo, že budu žít s vědomím hrozby rakoviny, která může zaútočit kdykoliv.

Anketa

Absolvujete preventivní prohlídky u svého praktického lékaře?Zobrazit výsledky

Žádost o pojištění

gentleman-plus-zadost-pojisteni.jpg

Pojištění GENTLEMAN PLUS

 

Video o produktu Lady PLUS

VIDEO K PRODUKTU