Nádor tlustého střeva

Tračník (colon) a konečník (rectum) jsou nedílnou součástí zažívacího ústrojí a společně vytvářejí dlouhou svalovou trubici, kterou nazýváme tlusté střevo. Tračník je větší část tlustého střeva a dosahuje délky až 150 cm, délka konečníku je podstatně kratší a pohybuje se kolem 10-20 cm.

Ze stěny tlustého střeva často vyrůstají polypy – nezhoubné nádory, které by ale i přes jejich nezhoubnost měly být odstraněny, protože se z nich postupem času může vyvinout zhoubný nádor. Lidé, kteří už polypy měli, jsou pod pravidelným lékařským dozorem.
 

Vznik a příznaky karcinomu tlustého střeva

V České republice je každý rok diagnostikováno na 10 000 nových případů rakoviny tlustého střeva a konečníku. Počtem výskytů tohoto karcinomu se řadíme na přední místa v Evropě i ve světě.

Nepodceňujte proto jakékoli příznaky onemocnění. Nádor tlustého střeva a konečníku může růst řadu let!

Na vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku má prokazatelný vliv dědičnost. Větší riziko je prokázáno u lidí, v jejichž pokrevním příbuzenstvu se už onemocnění vyskytlo.
 

Podceňovány by ale neměly být ani další rizikové faktory, mezi něž patří:

 • výše zmíněný výskyt střevních polypů,
 • chronické střevní záněty,
 • nesprávný životní styl a nevhodný způsob stravování (hodně tuků a soli, málo vlákniny),
 • nadměrná hmotnost.
   

Karcinom tlustého střeva může mít mnoho příznaků, mezi něž patří:

 • změna pravidelnosti stolice,
 • průjem nebo zácpa,
 • přítomnost krve ve stolici (světlé nebo tmavé barvy),
 • zažívací potíže (nadýmání, pocit plnosti, křeče),
 • pocit nedokonalého vyprázdnění střeva,
 • stolice v úzkém proužku,
 • častý, bolestivý odchod větrů,
 • ztráta hmotnosti,
 • slabost a zvýšená únava.
   

V případě vzniku zhoubného nádoru se zhoubné buňky šíří dále do lymfatických uzlin nebo do jater, plic, mozku nebo ledvin.

 

Screening kolorektálního karcinomu

Screening kolorektálního karcinomu je vhodné provádět od 50. roku věku. Základní metodou je test na skryté (okultní) krvácení do stolice, tedy hledání stop krve ve stolici pomocí speciálních testů. Nejnovější testy nevyžadují speciální diety. Pacient pouze třikrát rozetře speciální tyčinkou na vyšetřovací plochu kartičky malé množství stolice, doplní o datum vzorku a odevzdá svému obvodnímu lékaři. Pomocí indikátoru se potvrdí nebo vyloučí přítomnost krve ve stolici.

Po dovršení věku 55 let je vhodné nechat si udělat toto vyšetření ze stolice, i pokud nemáte vůbec žádné problémy. Jednou za dva roky je dokonce hrazené pojišťovnou. V případě, že jste mladší a máte o provedení testu zájem, můžete si ho jako samoplátci vyžádat u svého lékaře.

Pokud test prokáže krvácení do stolice, následuje kolonoskopické vyšetření – endoskopické vyšetření tlustého střeva (zavedení ohebného optického kabelu konečníkem do tlustého střeva). Pokud nic nenajde, testování se na 10 let přeruší.

Nepodceňujte prevenci, může Vám zachránit život!

Systém testování stolice lze rovnou nahradit kolonoskopií v desetiletých intervalech. Strach z bolesti a obavy, které s tímto vyšetřením souvisejí, jsou zbytečné. Překonat je, znamená jistotu na několik dalších let.

 

Diagnóza karcinomu tlustého střeva

Lékař nejprve zjistí pacientovu rodinnou a osobní anamnézu, pak provede celkové vyšetření, zejména vyšetření konečníku a laboratorní testy, a podle nálezu doporučí některou z následujících metod léčby.

Kolonoskopie, jejímž cílem je vyšetření sliznice a vnitřních částí tlustého střeva, se provádí pomocí endoskopického přístroje (kolonoskopu).

Je-li nalezen polyp nebo jiný podezřelý útvar, je možno odstranit jej celý nebo jeho část přímo pomocí kolonoskopu, případně rektoskopu. Patolog následně odebranou tkáň vyšetří a zjišťuje přítomnost rakovinných buněk. Tento postup se nazývá biopsie. Většina polypů je ve výsledku nezhoubných (benigních), ale jen biopsie může tuto skutečnost potvrdit.

Při zjištění přítomnosti zhoubného nádoru je potřeba provést další vyšetření pro určení rozsahu a stádia onemocnění a potvrdit, případně vyvrátit eventuální přítomnost dalších ložisek nádoru v těle. Výsledky předurčují rozhodnutí o léčebném postupu.

 

Léčba karcinomu tlustého střeva

Karcinom tlustého střeva je léčen chirurgicky, pomocí chemoterapie, radioterapie nebo kombinací těchto metod. Nejběžnějším způsobem léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku je chirurgické řešení. Druh a způsob provedení operace závisí na umístění a velikosti nádoru. Často se provádí částečné odnětí tračníku (kolektomie), kdy chirurg vyjme část tračníku nebo konečníku postiženého nádorem a také malé množství okolní zdravé tkáně. Po odstranění části střeva s nádorem lze okraje tkáně sešít k sobě a vytvořit tzv. anastomózu. Někdy to ale možné není a je nutno našít kolostomii (dočasně anebo natrvalo), kterou stolice odchází z těla ven do speciálního sáčku. Při operačním zákroku se odstraňují i okolní lymfatické uzliny, jejichž následné histologické vyšetření umožní určit stádium nemoci. V případě, že jsou lymfatické uzliny zasaženy nádorovými buňkami, je nutné přistoupit k další léčbě, protože riziko šíření nádoru do těla pacienta je vysoké.

 


Kolorektální screening: je možné zachránit tisíce životů

Na kolorektální karcinom v České republice umírá každý rok přes 4 000 lidí. Naprostá většina z nich zbytečně. Tento nádor roste řadu let a předchází mu dlouhá fáze prekancerózy, teoreticky by tedy neměl být problém včas zasáhnout. Český screeningový program je na to více méně připraven, funguje však hluboko pod svým potenciálem – zapojuje se do něj pouhá pětina cílové populace. Přitom kvalita screeningového programu může být pro mnoho lidí otázkou života a smrti.

Česká republika v celosvětovém srovnání patří mezi země s největší incidencí kolorektálního karcinomu. Více než polovina pacientů je přitom diagnostikována ve stadiu tři a čtyři, a tedy s malou nadějí na vyléčení – tomu odpovídá i  vysoká mortalita.

Více informací = méně karcinomu

V Evropě je každý rok kolorektální karcinom diagnostikován u 400 000 lidí. Daň, již si tento nádor vybírá, v přepočtu na nějaký snadněji představitelný jmenovatel: na spadlá letadla, oběti tsunami, na počet amerických vojáků, kteří zahynuli během irácké války. Z takového porovnání kolorektální karcinom vždy vycházel jako smutný vítěz beroucí mnohem více životů než zmíněné katastrofy – avšak za nezájmu médií. Platí přitom jednoduchá rovnice: Více informací = méně kolorektálního karcinomu. Vždyť kolik lidí si představuje, že kolonoskopie je něco velmi bolestivého? Kolik lidí si myslí, že vyšetření na skryté krvácení je něco velmi složitého? Potřebujeme k nim dostat informaci, že kdo zvládne manipulovat s řasenkou, zvládne i tohle, pravděpodobnost, že Evropan onemocní kolorektálním karcinomem, je jedna ku dvaceti. To znamená například 38 případů mezi členy Evropského parlamentu. V Česku by to mohlo být deset poslanců a čtyři senátoři Parlamentu ČR. Tuzemští zákonodárci jsou však ještě ohroženější. Kumulativní riziko vzniku kolorektálního karcinomu během života je pro české muže 12,8 % a pro ženy 6,5 %.

Endoskopických center je dostatek a jsou pravidelně kontrolována, praktičtí lékaři nabízejí vyšetřování stolice na okultní krvácení, do screeningu vstoupili gynekologové, běží program datové podpory i sledování kvality.

Screnningu se zúčastňuje jen pětina cílové populace

Česká republika zde může čerpat zkušeností ze zahraničí. Ty ukazují, že naprosto klíčové je jít lidem naproti, oslovit je s nabídkou vyšetření a sdělit jim, jak moc je důležité nechat se pravidelně testovat. V Evropě se jako základní nástroj, jak populaci do screeningu vtáhnout, osvědčilo adresné zvaní, kdy cílové skupině chodí přímo do poštovní schránky zvací dopis.                                           

Zdroj: www.tribune.cz

 

Díky včasnému odhalení vše dobře dopadlo.

Životní příběh

Také mě před lety nenapadlo, že budu žít s vědomím hrozby rakoviny, která může zaútočit kdykoliv.

Anketa

Absolvujete preventivní prohlídky u svého praktického lékaře?Zobrazit výsledky

Žádost o pojištění

gentleman-plus-zadost-pojisteni.jpg

Pojištění GENTLEMAN PLUS

 

Video o produktu Lady PLUS

VIDEO K PRODUKTU