Pro pojištěné

Jak nahlásit pojistnou událost z pojištění GENTLEMAN PLUS

  • prostřednictvím webové aplikace, kterou najdete zde, nebo
  • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4

Při diagnóze zhoubného nádoru je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem.

Po podstoupení operace je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu kopii operačního protokolu a kopii lékařské zprávy s histologickým nálezem.

Při léčbě zhoubného nádoru vyplácí ČP ZDRAVÍ rentu za první tři měsíce po diagnóze automaticky bez jdokládání, od čtvrtého měsíce po diagnóze je třeba nejpozději do 60 dnů doručit ČP ZDRAVÍ potvrzení zdravotnického zařízení o probíhající léčbě, a to dokládat opakovaně za každý dokončený měsíc léčby.

Ve všech případech nezapomeňte vyplnit také formulář Oznámení pojistné události.

 

Jak nahlásit pojistnou událost z pojištění SECOND OPINION

Jak nahlásit:

  • prostřednictvím webové aplikace, kterou najdete zde, nebo
  • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 – obálku označit heslem „SO“

Co doložit:

  • veškerou zdravotnickou dokumentaci, která se vztahuje k diagnóze zhoubného nádoru, případně i další doklady, které si ČP ZDRAVÍ vyžádá

 

 

Díky včasnému odhalení vše dobře dopadlo.

Životní příběh

Také mě před lety nenapadlo, že budu žít s vědomím hrozby rakoviny, která může zaútočit kdykoliv.

Anketa

Absolvujete preventivní prohlídky u svého praktického lékaře?Zobrazit výsledky

Žádost o pojištění

gentleman-plus-zadost-pojisteni.jpg

Pojištění GENTLEMAN PLUS

 

Video o produktu Lady PLUS

VIDEO K PRODUKTU