Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

image009.jpg

Narozen 1949 v Novém Boru

Promoval v roce 1973 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Má atestaci z chirurgie 1. stupně a atestaci z urologie 1. a 2. stupně. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd (CSc.) získal v roce 1985 a hodnost docenta pro obor urologie v roce 1987. Absolvoval stáže v USA (UCLA, USC, Los Angeles, Johns Hopkins Hospital, Baltimore).

Věnuje se onkourologii a rekonstrukčním urologickým operacím. V ČR zavedl řadu moderních urologických operací – radikální prostatektomii u karcinomu prostaty, náhrady močového měchýře při nádorech močového měchýře, chirurgickou změnu pohlaví u transsexuálních osob. Má největší zkušenosti s radikálními prostatektomiemi v ČR (od roku 1986 přes 900 operací), moderní náhradu močového měchýře u ženy provedl v roce 1993 jako jeden z prvních na světě.

Publikoval 559 prací, z toho původních vědeckých prací 70 (41 v zahraničních časopisech), přednesl 630 přednášek, z toho 167 v zahraničí. Je spoluautorem 15 knih (3 zahraniční). Jeho práce byly 136krát citovány v zahraničních odborných časopisech. Obdržel cenu ministra zdravotnictví za výzkum (Ortotopická náhrada močového měchýře u ženy), řadu cen České urologické společnosti za nejlepší publikaci.

Doc. Jarolím je předseda redakční rady časopisu Endoskopie a členem několika dalších redakčních rad domácích a zahraničních časopisů. Je členem výboru České urologické společnosti, členem Evropské urologické společnosti, Národním delegátem ČR v Mezinárodní urologické společnosti, členem prestižní Asociace evropských akademických urologů a čestným členem Slovenské urologické společnosti.

Zeptat se doktora Jarolíma v online poradně >>