ON-LINE PORADNA

Biopsie prostaty

Datum: 30.07.2020
Typ: On-line poradna - Nemoci

Otázka

Dobrý den přeji pane Docente. Pokud to lze poprosil bych vás o vysvětlení této diagnózy mého 59 letého otce. Prosím vás o to touto cestou jelikož otec i když mu to bylo vysvětleno mnoho z toho nepochopil. Cystoskopie i ČT bez patologie, elevacePSA na5. Nasazen Omnic +Penester, pokles PSA na 1,73.Doplněna Trus iopsii prostaty, dnes pro výsledky. Histologie:a-c/1-3: adenomyomatózní hyperplázie a v méně než v 50% tkáně zatíženy struktury acinárního adenokarcinomu, Gleason skóre 3+3=6. d,e/4,5:Vadenomyomatózní hyperplázie, bezjednoznačných známek malignity. f/6:adenomyomatózní hyperplázie, bezjednoznačných známek malignity. g-ch/7-9: adenomyomatózní hyperplázie a se strukturami acinárního adenokarcinomu Gleason skóre 3+3=6,který jezastižen v méně než 50% zaslané tkáně. i, j/10-11: adenomyomatózní hyperplázie, bez jednoznačných známek malignity. k/12:adenomyomatózní hyperplázie, bezjednoznačných známek malignity. S pacientem pro rány možnosti dalšího postupu, aktivní sledování či operační řešení. Pacient preferuje zatím raději aktivní sledování. Jinak krev v moči, spermatu a stolici již vymizela. VAS:0 Doporučení: Kontrola u nás 18.9.2020 okolo 13:30 s aktuálním PSA, fPSA, DRE. Objednán termín MR prostaty na16:. 2020 v 7:15. s výsledky pak kontrola u nás dne4. 12.2020 ke ontrole opět prosím PSA, fPSA, DRE. Dle výsledků naplánování biopsie prostaty v rámci aktivního sledování. V případě potíží naše kontrola dle potřeby, v případě, že by se pacient rozmyslel, kdykoli možné nás kontaktovat. Moc děkuji pane Docente za vysvětlení lékářské zprávy. 

Odpověď

Vážený pane,

u Vašeho otce se jedná o klinicky významný karcinom prostaty, u kterého lze bez léčby předpokládat progresi onemocnění. V současné době má Váš otec 71% šanci, že se karcinom nachází jen v prostatě, na druhé straně 24% riziko prorůstání karcinomu z prostaty, 1% riziko postižení mízních uzlin a 2% riziko postižení semenných váčků. Odkládáním aktivní léčby se samozřejmě uvedená rizika zvyšují.

Obecně 25 - 30 % takových nádorů progreduje a u 30 % se jedná o velkoobjemový tumor. Celkem 50 % nádorů, které progredují, nejsou vyléčitelné. Odložením aktivní léčby může být promeškána poslední šance na vyléčení. Operační léčba je v době roboticky asistované radikální prostatektomie minimálně invazivní a je bezpečná.

„Aktivní sledování“ je ovšem legitimní strategie a nepřeje-li si Váš otec léčbu aktivní, není takový postup vyloučen. Vzhledem k jeho věku, kdy má bez karcinomu šanci na 20 - 30 let života, bych mu vyčkávací strategii nedoporučoval.

 Zpět na seznam otázek